Tıp Bilim Doktorası Bütünleşik Programı

Programın amacı dört temel bilimde ve klinik bilimlerde bağımsız araştırma yapabilen, bilime önemli katkılarda bulunabilecek, bilimsel araştırmalara ilgi duyan, yüksek nitelikli bilim insanı yetiştirmektir. En büyük hedefimiz öğrencilerimizin en üretken çağında onlara bilimsel araştırma deneyimi kazandırmaktır.

Program nasıl yapılandırıldı?

Tıp ile entegre bir şekilde oluşturulmuş bu lisansüstü program 8 yıldan oluşmaktadır. Not ortalaması başvuruya uygun olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-II öğrencilerine 2.yılın sonunda Eğitim Koordinatörlüğü tarafından bildirim yapılır ve adaylar belirlenen tarihler çerçevesinde sistem üzerinden başvurularını tamamlar. Kabul alan öğrencilerin programa özel öğrenci statüsünde başlayarak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenen havuz dersleri 2 yıl içerisinde başarıyla tamamlamaları ve araştırmalarını yürütmeleri beklenir. Bu süre zarfında tüm öğrencilerin genel bir danışmanı olur. 4.yılın sonunda öğrenciler, devam etmeyi hedefledikleri doktora programını seçerler ve koşulları sağlayan öğrencilerin bu programa kabulüyle birlikte danışman atamaları yapılır. Öğrencilerin 5 ve 6.yıllarda programın zorunlu derslerini başarıyla tamamlayarak, yeterlik sınavından geçmeleri, laboratuvar ve deney çalışmalarını yürütmeleri ve tez çalışmalarını sürdürmeleri beklenir. Programı tamamlayan öğrenciler tıp doktoru (MD) ve bilim doktoru (PhD) diplomalarını birlikte alarak mezun olur.

Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. Hale Yapıcı Eser / Psikiyatri ABD

Koordinatör Yardımcıları

Prof. Dr. Özlem Yalçın / Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji ABD

Doç. Dr. Atay Vural / Nöroloji ABD

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder

Çekirdek Program Koordinatörleri

Hücresel ve Moleküler Tıp

Dr. Öğr. Üyesi İrem Durmaz Şahin & Prof. Ceyda Açılan Ayhan & Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz

Nörobilim

Doç. Dr. Hale Yapıcı Eser & Doç Dr. Atay Vural

Tıbbi Fizyoloji

Prof. Dr. Özlem Yalçın & Prof. Dr. Sacit Karamürsel

İmmunoloji

Doç. Dr. Yıldız Tütüncü & Prof. Dr. Caner Süsal

Üreme Tıbbı

Dr. Öğr. Üyesi Serçin Karahüseyinoğlu & Prof. Dr. Özgür Öktem

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Füsun Can & Assoc. Dr. Mert Ahmet Kuşkucu

Biyo-medikal Bilimler ve Mühendislik

Prof. Dr. Seda Kızılel & Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu

Öğrencilerin programdaki ilk 2 yılında bir çekirdek program seçme zorunluluğu yoktur. Bu süre zarfında Eğitim Koordinatörlüğü’nün belirlediği havuz dersler alınır ve koordinatörlerin rehberliğiyle 2 yılın sonunda çekirdek programa karar verilir.

 

Başvuru Koşulları :

Tüm başvurular sistem üzerinden alınmaktadır.
Sadece “submit” edilmiş başvurular değerlendirilmeye alınabilir.

Başvuru Tarihleri

12-31 Ağustos 2024

Mülakat Tarihi

12 Eylül 2024

Sonuç Bildirimleri

Eylül 2024

Tıp Doktoru-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Tanıtım Toplantısı

Tıp Doktoru-Bilim Doktoru Olmaya Giden Yol: Farklı Seçenekler Neler?

Tıp Fakültesi’ndeki 5.yıldan itibaren doktora programındaki lisansüstü derslerin ve tez çalışmalarının yürütüldüğü 2 yıl boyunca, herhangi bir bursu olmayan öğrenciler %100 eğitim öğretim ücreti muafiyetine sahip olacaklardır.
Öğrencilerden alternatifli olarak birden fazla çekirdek programa başvurmaları beklenir ve bunlar arasından kontenjan da göz önünde bulundurularak en uygun seçim belirlenir.
Bırakabilirsiniz ancak programa uygun olmadığınızı düşünüyorsanız ya da devam etmek için gerekli motivasyona sahip değilseniz öncelikle Eğitim Koordinatörlüğü ile görüşmenizi tavsiye ederiz.
İki yarıyıldan daha fazla lisansüstü ders almadan tıp eğitimine devam ederseniz, Genel not ortalaması 2.5’in altındaysa, Sağlık veya ailevi sebepler gibi önemli sebepler dışında programa devam etmediğiniz taktirde programla ilişiğiniz kesilir.