Küresel Sağlık Yüksek Lisans Programı

Türkiye’deki ilk ve tek Küresel Sağlık Yüksek Lisans Programı

Küresel Sağlık, giderek küreselleşen dünyada, karmaşık bir yapıya sahip olan sağlığın belirleyicilerinden yola çıkarak, farklı disiplinlerden uzmanlık alanlarını ve bakış açılarını bütünleştiren bir alandır. Dünya nüfusunun karşılaştığı sağlık sorunları hakkında araştırma, eğitim ve bilgi için yeni bir platform sağlar.

Küresel Sağlık çalışmaları, büyük oranda, ulusların sınırlarının ötesine geçen sağlık konuları üzerinde yoğunlaşır. Sağlık politikaları, sağlıkta eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, göç, şiddet, küresel iklim krizi, şehirleşme, demografik değişim, pandemiler, yeni ve yeniden ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları, bulaşıcı olmayan hastalıklar vb. konularda pek çok farklı disiplini bir araya getirir ve  disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir.

Çağımızın sağlık zorluklarının anlaşılması ve en iyi biçimde yönetilmesi için, esnek bir bilgi ve beceri setine gereksinim vardır. Bu beceri setinin içinde araştırma, yönetim, iletişim ve işbirliği, etik ve profesyonellik, kapasite geliştirme, sosyokültürel ve politik farkındalık, küresel sağlık anlamında özellikle önem kazanmaktadır.

Sağlığın biyolojik etkenler dışında, ekolojik, kültürel, kurumsal, tarihsel, evrimsel, sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik pek çok belirleyicisi bulunmaktadır. Küresel sağlık sorunlarına yönelik etkili ve sürdürülebilir çözümler oluşturmak için tüm bu faktörleri kavramak ve değerlendirmeye almak gereklidir.

Program Koordinatörleri:

Prof. Dr. Sibel Sakarya

Dr. Öğr. Üyesi İlker kayı

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Disiplinlerarası / Multidisipliner ortam

Güçlü bağlantılar aracılığıyla uluslararası kariyer fırsatları

Farklı geçmiş deneyimlere sahip geniş bir aday kitlesi için tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan kişiler, epidemiyoloji ve araştırma, küresel düzeyde sağlığı belirleyen nedenleri, etkileri ve ilişkileri analiz etme, stratejik analiz, program yönetimi, politika geliştirme, iletişim ve işbirliği, etik ve profesyonellik, kapasite geliştirme, sosyokültürel ve politik farkındalık konularında yeterlikler edineceklerdir.

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Hukuk, Ekonomi, İdari Bilimler ve Fen Bilimleri başta olmak üzere ilgili alanlarda lisans derecesine sahip olmak.

Kariyerini bu alanlarda hedefleyen kişiler: sağlık politikası analisti ve danışmanı, sağlık hizmetleri yöneticisi, sağlık eğitimcisi, epidemiyolog, araştırmacı ve öğretim üyesi olarak ulusal ve uluslararası birçok farklı kurumda kariyerlerine devam edebilirler.

Webinar’lar

Program Ücretleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencileri için geniş çaplı finansal yardım / burs olanakları ve paketleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi tarafından finanse edilen KU Bursu (%25, %50, %75, %100), TÜBİTAK Bursu, TÜBİTAK tarafından finanse edilen BİDEB bursu, Türkiye Bursları, AB gibi dış kaynaklardan projelerle finanse edilen “Proje Tabanlı Burs” fırsatları bulunmaktadır. Hemşirelik Doktora programı, kriterleri sağlayan bütün adaylar için %100 burslu (eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet) kabul vermektedir.

Öğretim Üyelerimizden

Mezunlarımızdan