Öğrenci Mezuniyet Rehberi

Mezuniyet için gerekli krediyi ve tüm zorunlu dersleri başarıyla tamamladığınızdan, not ortalamanızın en az 3,00 olduğundan emin olunuz. Aksi taktirde mezunuyet süreciniz başlatılamaz.

Tez Savunmasından Önce Yapılması Gerekenler

Tez jüri üyelerinin belirlenmesi ve TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ATAMA FORMU ile enstitüye teslimi. 
(Tez savunma toplantısından en az 3 hafta önce) (Dışarıdan gelecek üyelerin mail adresleri belirtilmelidir.)

Turnitin raporu için tezin PDF formatının gshs@ku.edu.tr adresine mail ile iletilmesi 
(Tez savunma toplantısından en az 3 hafta önce)

Duyuru için TEZ SAVUNMA DUYURUSU FORMU ‘nun gshs@ku.edu.tr adresine mail ile iletilmesi. 
(Tez savunma toplantısından en az 1 hafta önce) 
(Tezin sunulacağı tarih – saat ve sunum yeri ya da toplantı link bilgilerinin eksiksiz doldulması gerekir.)

Tez Savunmasından Sonra Yapılması Gerekenler

Tarihli, tam doldurulmuş ve imzalanmış TEZ SAVUNMA TUTANAĞI teslimi

Tez onay tutanağının doldurulup jüri üyelerinden imza alınması (TEZ YAZIM KILAVUZU 2.SAYFA) ve imzalı haliyle basılmış 3 adet cilt formatında tezin enstitüye teslimi.

Tez kapaklarının sırt kısmında öğrenci isim soyisim, MS ya da PhD THESIS ifadesi, tez referans numarası (Tez bilgilerinin öğrenci tarafından Ulusal Tez Merkezi’ne yüklendikten sonra sistem tarafından verilen numara), öğrenci numarası ve tarih bulunmalıdır.

Tezin Ulusal Tez Merkezi’ne yüklenecek olan düzeltme yapılmış güncel PDF formatında, KVKK kapsamı gereğince tez onay formu imzalı olmamalı; belge, TC-adres-telefon-mail adresi-doğum yeri-doğum tarihi vb bilgileri içermemelidir.

Tezin PDF formatını içeren 2 adet CD’nin enstitüye teslimi

Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Tez Yayınlama İzin Formu‘nun enstitüye teslimi

Tez veri giriş ve Yayımlama İzin Formu ’nun enstitüye teslimi.

Mezuniyet Öncesi Son Adımlar:

  • Kütüphaneye teslim etmeniz gereken kitapların olup olmadığını kontrol ediniz.
  • Mali İşler’den ödemeniz gereken herhangi bir borcunuz olmadığına dair teyit alınız.
  • Varsa IT departmanına laptopunuzu teslim ettiğinizden emin olunuz.
  • Yurtta kalan öğrenciler için: yurt anahtarınızı Yurt Müdürlüğü’ne teslim ettiğinizden emin olunuz.
  • Mezuniyet için gerekli olan yönetim kurulu kararı, enstitüye yapılan tüm teslimlere istinaden 1 hafta içerisinde
    Kayıt Kabul departmanına iletilir. Buna müteakiben çıkış işlemleri için kendileriye iletişime geçebilirsiniz.