Bahar 2023 doktora ve tezli yüksek lisans program başvuruları, 01 Kasım – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında online sistem üzerinden alınacaktır.

Başvuruların Değerlendirilme Süreci:

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza yapılmış tüm başvurular başvuru son tarihi sonrası değerlendirilmeye başlanır. Küresel Sağlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı yıl boyunca başvuruya açıktır. İmmünoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı sadece Güz dönemlerinde başvuruya açıktır. Değerlendirmeler aylık periyodlarda gerçekleştirilerek adaylara sonuçlarla ilgili bildirim yapılır.

Eksik Başvuru Belgeleri:

Son başvuru tarihi öncesinde başvurunun eksiksiz olarak tamamlandığından emin olmak adayın sorumluluğundadır. Ancak Koç Üniversitesi Enstitüleri, başvuru sırasında beklenen GRE /ALES / TOEFL / YDS / YÖKDİL sınav şartlarının sağlanmasındaki mevcut engellerin farkındadır.

Uzaktan yapılan GRE ve TOEFL sınavları kabul edilmemektedir. Sınavlara kaydolamayan tüm adaylar, diğer başvuru şartlarına (Not ortalaması, Niyet Mektubu, Referans Mektupları, CV vb) bakılarak değerlendirilecek ve seçilen adaylara şartlı kabulde bulunabilecektir. Güz 2020 döneminde şartlı kabul alan adayların, resmi şartlı kabul mektubunda belirtildiği dönemde GRE /ALES / TOEFL / YDS / YÖKDİL sınav puan raporlarını sunmaları gerekmektedir.

Mülakatlar:

Mülakat tarihleri değerlendirme süreci sonrası anons edilecektir.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması:

Tüm adaylar son başvuru tarihi sonrası 4 ila 6 hafta içerisinde nihai başvuru sonuçları ile ilgili bilgilendirilir.