Öğretim ve Araştırma Asistanlığı

TA görevleri haftada ortalama 10 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir .

Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde aktif olarak topalm 16 hafta olduğunu not ediniz.
Bazı haftalar iş yükü diğer haftalardan fazla olabilir.

Aşağıda TA görevlerinin kapsamlı olmayan bir listesini bulabilirsiniz. Lisansüstü öğrencilerden, öğrenme ve gelişimine katkıda bulunma potansiyeli olan ek görevler de beklenebilir.

Derslerle ilgili görevler
Dersler için slayt ve ders paketleri hazırlamak
Gerekli durumlarda öğrencilerin sorularının yanıtlandığı mesai saatleri
Ders kayıtlarını tutma
Sınavla ilgili TA görevleri
Gerekli durumlarda sınavların fotokopilerini yönetmek veya çekmek.

Sınav Gözetmenliği

Görevlilerin atandığı sınavların tümünde hazır bulunmaları beklenir. (telafi ve af sınavları da dahil olmak üzere) TA olarak atanmadığı derslerin sınavları için de gözetmenlik amacıyla davet edilebilirler. Bu ekstra görevlendirmeler akademik yıl başına 4’ten fazla olmaz.

Gözetmenlik görevi ataması enstitü ofisi tarafından yapılır.

Görevlerin bazı durumlarda haftasonları, akşam geç saatlerde veya normal saatler dışındaki saatlerde yapılması gerekebilir.

Kısa makalelerin notlandırılması, çoktan seçmeli soruların veya sınavlardaki kısa tanımların derecelendirilmesi; proje kağıtlarının derecelendirilmesi. (Not verme, dersi veren öğretim üyesinin yönlendirmesiyle yapılmalıdır.)