Ders Tanımları

Küresel Sağlığın Temelleri

Nüfus Politikaları

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

Eleştirel Makale Değerlendirme

Yeni Beliren Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi

Topluma Dayalı Sistemik Psikososyal Müdahale Tasarımı

Sağlık Politikası Analizi için Sistem Modellemeleri

Sağlık Ekonomisi

Sağlık ve İyilik Hali için Tasarım

Küresel Ruh Sağlığı

Göç ve Sağlık

Salgınların Antropolojisi

Bakım ve Toplum Çalışmaları

Küresel Dünyada Uluslararası Göç

Uluslararası Göç Alanında İleri Konular

Göç ve küreselleşme

Göç Politikaları

Biyoistatistik

Araştırma Etiği, Tıbbi Etik ve Biyoetik

Nitel Araştırma Yöntemleri

Sağlık ve hastalığın sosyolojisi 

Vücut politikaları

Sağlık Psikolojisinde sosyal ve psikolojik yaklaşımlar

Ölçme ve değerlendirme

Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi

Stratejik Sistem Modellemesi

Dönüştürücü Yeniliklerde Tasarım Düşüncesi

Mesleklerarası Öğrenme