Hemşirelik Bütünleşik Doktora / Doktora Programı

Hemşirelikte doktora eğitimi bilimsel paradigmalar oluşturan, mesleğin bilimsel alt yapısını geliştirecek araştırma faaliyetlerini yürüten hemşirelerin yetiştirilmesini sağlayan, öğretim üyeliğine giden yolda önemli bir basamaktır. Hemşirelik Doktora Eğitimi ile eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim alanında eleştirel düşünebilen, sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bilginin var olan sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlayan, bilgiyi yeniden tanımlayabilmek için karmaşık ve birbiriyle çelişebilen fikirleri analiz ve sentez edebilen, araştırma ve geliştirme yöntemlerini birleştirerek uygulamaya dayalı araştırma yöntemlerinin gelişimine katkıda bulunabilen, sağlık sorunu olan bireyin bakımının yönetiminde hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen, uygun kanıtlar göstererek yeni paradigmaları uygulamaya aktarabilen, etik ikilemlere ve değer çatışmalarına duyarlı olan ve uygun çözümler üretebilen, dünya standartlarında hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bütünleşik Doktora/Doktora Programı Türkçe olarak yürütülmektedir. Bütünleşik Doktora/Doktora Programı kapsamında, hemşireliğe ilişkin hem zorunlu hem de öğrencinin uzmanlaştığı alana yönelik ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlenebileceği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, hemşirelikte yönetim, halk sağlığı hemşireliği ve hemşirelik esasları alanlarına ilişkin seçmeli dersler yer almaktadır.

Doktora programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi, bir adet seminer dersi, bir kez başarı ile tamamlanmış olması koşulu ile kredisiz ENGL 500 dersi ve KOLT 500 dersi, öğrencinin en geç danışmanın atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt olması koşulu ile Tez dersi ve eğitim süresi boyunca her dönem kayıt olmak koşulu ile kredisiz TEAC 500 derslerinden oluşur. Doktora programlarının normal süreleri sekiz yarıyıl, azami süreleri oniki yarıyıldır.

Bütünleşik Doktora programları toplam kredisi 42’den az olmamak üzere en az 14 adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi, bir adet seminer dersi, bir kez başarı ile tamamlanmış olması koşulu ile kredisiz ENGL 500 dersi ve KOLT 500 dersi, öğrencinin en geç danışmanın atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt olması koşulu ile Tez dersi ve eğitim süresi boyunca her dönem kayıt olmak koşulu ile kredisiz TEAC 500 derslerinden oluşur. Bütünleşik Doktora programlarının normal süreleri on yarıyıl, azami süreleri ondört yarıyıldır.

Nitelikli, hemşirelik doktora öğrenci adaylarına İngilizce dil hazırlık imkanı verilecektir.

Program Koordinatörü:

Doç. Dr. Gülcan Bağcivan

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Halk Sağlığı Hemşireliği

Psikiyatri Hemşireliği

Pediatri Hemşireliği

Hemşirelik Esasları

Hemşirelikte Yönetim

İç Hastalıkları Hemşireliği

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelik Doktora programımız %100 burslu öğrenci kabul etmektedir.