Hücresel ve Moleküler Tıp (Yüksek Lisans ve Doktora)

Doktora

Hücresel ve Moleküler Tıp (CAMM) programı; Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Farmakoloji ve Biyokimya gibi çeşitli bilimsel alanları kapsayan disiplinlerarası doktora programıdır. Program bilim adamlarını insan fizyolojisi ve hastalıklarının anlaşılması üzerinde doğduran etkili olan hücresel ve moleküler boyutlarda eğitmeyi amaçlamaktadır. Doktora programı mezunları güçlü bir bilimsel eğitimden geçerek insan hastalıklarının anlaşılması, teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konularında kendilerini geliştirme imkanı bulacaktır.

Program Koordinatörleri:

Dr. Öğr. Üyesi İrem Durmaz Şahin

Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz

Tezli Yüksek Lisans

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen “Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Programı”na ön hazırlık niteliğindedir ve ülkemizin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına yönelik yüksek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Yetişen bu nitelikli insan gücü ülkemiz sağlık hizmet ve endüstrisinin gelişimine, sürekliliğinin sağlanmasına ve sağlık sorunlarının evrensel düzeyde çözümüne hizmet etmektedir. Bu programda eğitim alan biliminsanları, hastalıkları anlama, hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesi üzerinde doğrudan etkisi olan hücresel ve moleküler düzeyde laboratuvar araştırmaları yapma kapasitesine sahip olurlar.

Program Koordinatörleri:

Dr. Öğr. Üyesi İrem Durmaz Şahin

Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Program Ücretleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencileri için geniş çaplı finansal yardım / burs olanakları ve paketleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi tarafından finanse edilen KU Bursu (%25, %50, %75, %100), TÜBİTAK Bursu, TÜBİTAK tarafından finanse edilen BİDEB bursu, Türkiye Bursları, AB gibi dış kaynaklardan projelerle finanse edilen “Proje Tabanlı Burs” fırsatları bulunmaktadır. Hemşirelik Doktora programı, kriterleri sağlayan bütün adaylar için %100 burslu (eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet) kabul vermektedir.