HSRB 501

Kadın ve erkek üreme sistemlerininin anatomik yapıları ve bu yapıların mikroskopik özellikleri, embriyolojik gelişim süreçleri ve bu değişimlerin fonksiyonel önemleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:4

HSRB 504

ART'ın tanımı. IVF laboratuvarı nasıl kurulur. ART'de iş akışı ve manipülasyonlar. ART'de başarının değerlendirilmesi-döllenme, embriyo kalitesi, erken embriyogenez ve implantasyonun değerlendirilmesi. ART başarısını etkileyen sorunlar. ART ile ilgili sorunların değerlendirilmesi ve yönetimi.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:4

HSRB 507

Dişi germ hücresi "oosit"in erkek germ hücresi "sperm" tarafından döllenmesi, embriyonun gelişimi ve bu gelişen embriyodan normal insan vücudunun oluşum süreci.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:2

HSRB 510

Eİnsandan elde edilen hücrelere (somatik hücreler, gametler, embriyolar) ve dokulara odaklanarak üreme biyolojisi ile ilgili etik konular ele alınacaktır. İnsan hücrelerinin (granuloza hücreleri, gametler, over-testis dokuları,..) elde edilmesi, bu hücrelerin eldesi için gerekli onam formlarının oluşturulması, daha sonra karşılaşılacak olası etik problemlerin önlenebilmesi için hastaya doğru yaklaşım ele alınacaktır. Fare üreme hücreleri ve özellikle embriyo kullanımı için gerekli etik kurallar üzerinde de durulacaktır. Üreme biyolojisi konusunda bilimsel olarak ön planda olan ülkelerin üreme biyolojisinde araştırma etiği ile ilgili rehberleri, kuralları ve düzenlemeleri de ülkemizdeki mevcut düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:1

HSRB 595

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak notlandırılır.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:0

HSRB 503

Yardımcı Üreme Tekniklerinin Tanımlanması ve bunların tıptaki uygulamaları.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:4

HSRB 506

Plasenta ve fetal membranlar (amniyokoriyonik membranlar), fetüsün korunması, hamileliğin dayanıklılığı ve doğumu başlatmak için bir sinyal verici olarak hayati önem taşıyan intrauterin boşluktaki en önemli dokulardan biridir. Bu ders, plasenta ve fetal membranların yapısını, biyolojisini, yaşam döngüsünü ve işlevlerini patolojileri ve yenidoğan için olası sonuçları ile ilişkilendirerek öğrenmeyi amaçlamaktadır.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:2

HSRB 509

Üreme biyolojisi odaklı olarak insan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili problemlerde istatistik biliminin uygulama yöntemleri. Çalışmanın yapısına göre uygun istatistik testlerinin kullanımı, verinin doğru interpretasyonu, sonuçların doğru ve etkin sunumu üreme biyolojinin önde gelen bilimsel dergilerinden örneklerle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Dersler laboratuvar çalışmalarıyla tamamlanacaktır

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:3

HSRB 590

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:0

HSRB 502

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:3

HSRB 505

Kendilerini yenileyip başka hücrelere dönüşebilme yetisine sahip kök hücrelerin genel özellikleri, laboratuvar ve klinik uygulamaları.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:2

HSRB 508

Hücrelerin çoğalma süreçleri, mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri ve aşamaları, bu süreçte hücre içinde meydana gelen değişiklikler. Erkek germ hücresi olan ?spermiyum? ile dişi germ hücresi olan ?oosit?in bölünme ve farklılaşma süreçleri.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:2

HSRB 512

Bu programda sunulacak dersler temel olarak IVF (embriyoloji ve androloji) laboratuvarları ile ilgili bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir. Dersler temel olarak şu konuları içermektedir: i) IVF-laboratuvarlarının kurulum ve yerleşim prensipleri, ii) IVF-laboratuvarında kalite kontrolü ve stabilitenin sağlanması, iii) Embriyoloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, iv) Androloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, v) IVF-laboratuvarının akreditasyonu ve uluslararası yaklaşımlar, vi) IVF laboratuvar uygulamalarına genel bakış, vii) IVF-laboratuvarlarında yasal düzenlemeler.

GSHS - HSRB
Lisans
Kredisi:4