Yoğun Bakım Hemşireliği (Yüksek Lisans)

Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans programı, lisans diplomasına sahip hemşireleri durumları kritik olan ve yoğun izlem gerektiren hastaların yoğun bakım ünitelerindeki bakımında kullanılan gelişmiş uygulamalar konusunda eğitmeyi amaçlar.

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yoğun Bakım Hemşireliği Yükseklisans Programı İngilizce olarak yürütülmektedir. Bu programın mezunları hasta değenlendirme, modern yoğun bakım teknolojileri ve tedavi konularında güçlü bir altyapıya sahip olurken, özelleşmiş yoğun bakım ünitelerinde hastaya yaklaşım becerisi ve ileri teknik yeteneklerle ilgili klinik deneyim kazanacaklardır.

Dersler hafta içi günlerde yapılacaktır. Programda ders döneminde, her dönem dersler 14 hafta sürecektir. Ayrıca Klinik uygulama dersi ise, haftalık 8 saatlik uygulamayı kapsayacak olup toplam 14 hafta sürecektir.

Dersler sıklıkla Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde yürütülecek olmakla birlikte, öğrenciler bazı bölüm dersleri veya seçmeli dersler için Rumeli Feneri Kampüsü’nde bulunabilirler. Ayrıca öğrenciler, bölümün 2. yılında yapacakları klinik uygulama için Koç Üniversitesi Hastanesi / Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde olacaklardır. Sağlık Bilimleri Kampüsü’ne ait bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuran adayların Hemşirelik Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca Yoğun Bakım Hemşireliği’ne ilgi duyan ve programa başvuran adayların, meslekte de en az 1 yıl deneyime sahip olması gerekmektedir.

Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 21 kredilik (120 AKTS) en az 7 ders, bir seminer ve bağımsız bir araştırmaya dayalı tez çalışmasından oluşur.

Program Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Ayda Kebapcı

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Program Ücretleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencileri için geniş çaplı finansal yardım / burs olanakları ve paketleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi tarafından finanse edilen KU Bursu (%25, %50, %75, %100), TÜBİTAK Bursu, TÜBİTAK tarafından finanse edilen BİDEB bursu, Türkiye Bursları, AB gibi dış kaynaklardan projelerle finanse edilen “Proje Tabanlı Burs” fırsatları bulunmaktadır. Hemşirelik Doktora programı, kriterleri sağlayan bütün adaylar için %100 burslu (eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet) kabul vermektedir.