Üreme Tıbbı (Doktora)

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü iki sene süreli üreme biyolojisi yüksek lisans programı ve dört sene süreli üreme tıbbı doktora programı sunmaktadır. Her iki programın hedefi de üreme bilimleri alanında ilham verici, zorlayıcı ve canlı bir araştırma ortamı içinde, temel bilimlerin klinik hasta bakımı ile ilişkilendirildiği modern ve güncel biyoloji araştırmalarının hücresel ve moleküler düzeyde sağlanmasıdır.

Bu programlarda dişi ve erkekteki üreme işlevlerinin geniş aralıkta deneysel modeller kullanılarak moleküler düzeyde çalışılması, insan üreme sağlığı ile ilgili durumlarla testis, over, uterus (menstrual siklus, gebelik ve doğum sırasında), fetus ve yenidoğan ile ilgili hastalıklar ve erişkinde kronik hastalıklarda artış ile sonuçlanan fetal programlamalar gibi önemli durumların translasyonel tıp düzeyinde ele alınması ve derinlemesine anlaşılması temel amaç olarak belirlenmiştir.

Üreme bilimleri, yaşam bilimleri ve tıp alanında hızla gerçekleşen teknolojik ve moleküler ilerlemeler nedeniyle üreme biyolojisi, üreme endokrinolojisi (embriyoloji ve yardımla üreme teknikleri), üreme immunolojisi ve üreme genetiği alt disiplinlerini içeren dört farklı alanda gelişme göstermektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan öğrenciler temel dersleri almalarının yanı sıra üreme tıbbı ile ilgili oldukça geniş bir yelpazede gerçekleştirilen araştırma projelerinde görev alma ve bu projeleri yürütme fırsatına sahip olacaklardır .

Program Koordinatörleri:

Doç. Dr. Özgür ÖKTEM

Dr. Öğr. Üyesi Serçin KARAHÜSEYİNOĞLU

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Folliculogenesis

Corpus luteum biology

Steroidogenesis

DNA damage response of the oocyte and p63 activation

The molecular mechanisms underlying oocyte death induced by chemotherapy drugs and radiation

Cryobiology, slow freezing and vitrification of oocytes and ovarian cryopreservation

In vitro follicle growth and activation

Progesterone receptor signalling

Endometrial receptivity
Ovarian reserve

Program Ücretleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencileri için geniş çaplı finansal yardım / burs olanakları ve paketleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi tarafından finanse edilen KU Bursu (%25, %50, %75, %100), TÜBİTAK Bursu, TÜBİTAK tarafından finanse edilen BİDEB bursu, Türkiye Bursları, AB gibi dış kaynaklardan projelerle finanse edilen “Proje Tabanlı Burs” fırsatları bulunmaktadır. Hemşirelik Doktora programı, kriterleri sağlayan bütün adaylar için %100 burslu (eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet) kabul vermektedir.