Tıbbi Mikrobiyoloji (Yüksek Lisans ve Doktora)

Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans ve doktora programları, insanlarda patojen olan mikroorganizmaları ve hastalık yapma mekanizmalarına ilgi duyan genç bilim insanlarının eğitimini hedefler. Bu programlarda bakteriler, virüsler ve mantarların üreme özellikleri, hastalık oluşturma stratejileri, oluşturdukları hastalıklara tanısal yaklaşımlar ve tedavide kullanılacak antimikrobiyal ajanların etkinlikleri ile ilgili güncel yaklaşımlar ve teknolojilere dayalı eğitim verilmektedir. Programa kabul edilen öğrencilerin sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında teorik olarak kapsamlı bilgilendirilmelerinin yanı sıra, yüksek teknolojik donanımlı laboratuvarlarda pratik uygulamalar ile de deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Araştırma projeleri Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezinde (KUISCID) yürütülmektedir. Merkezde yürütülen projelerde sekans teknolojileri, hücre kültürü, viral kültür, mikrobiyal gen editing, biyofilm üretimi, görüntüleme teknikleri, flow sitometri gibi teknikler kullanılmaktadır. Tıbbi Mikrobiyoloji programına kabul edilen öğrencilerin tez çalışmalarının yanı sıra merkezde yürütülen çok merkezli çalışmalara da katılma imkanı vardır.   

Program Koordinatörleri:

Prof. Dr. Füsun CAN

Doç Dr. Mert Ahmet Kuşkucu

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Program Ücretleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencileri için geniş çaplı finansal yardım / burs olanakları ve paketleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi tarafından finanse edilen KU Bursu (%25, %50, %75, %100), TÜBİTAK Bursu, TÜBİTAK tarafından finanse edilen BİDEB bursu, Türkiye Bursları, AB gibi dış kaynaklardan projelerle finanse edilen “Proje Tabanlı Burs” fırsatları bulunmaktadır. Hemşirelik Doktora programı, kriterleri sağlayan bütün adaylar için %100 burslu (eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet) kabul vermektedir.