Tıbbi Mikrobiyoloji (Yüksek Lisans ve Doktora)

Tıbbi Mikrobiyoloji, insanlarda hastalık etkeni olan mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin yapısı, üreme özellikleri, hastalık oluşturma stratejileri, oluşturdukları hastalıklara tanısal yaklaşımlar ve tedavide kullanılacak antimikrobiyal ajanların etkinlikleri başlıca çalışma alanlarıdır. Bu amaçla başlıca ışık, elektron ve floresan mikroskopları ile morfolojik, kültüre dayalı veya moleküler teknikler kullanılarak çalışılmaktadır.

Önerilen yüksek lisans programı, tıbbi mikrobiyoloji alanında çalışacak veya bu alanda doktora programına devam edecek lisans mezunlarına kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Bu programda sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında lisans diplomasına sahip adayların teorik olarak kapsamlı bilgilendirilmesinin yanı sıra, mikrobiyolojinin pratik uygulamaları ile ilgili de en son teknolojik yaklaşımları içeren deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Program Koordinatörleri:

Prof. Dr. Füsun CAN

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Program Ücretleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencileri için geniş çaplı finansal yardım / burs olanakları ve paketleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi tarafından finanse edilen KU Bursu (%25, %50, %75, %100), TÜBİTAK Bursu, TÜBİTAK tarafından finanse edilen BİDEB bursu, Türkiye Bursları, AB gibi dış kaynaklardan projelerle finanse edilen “Proje Tabanlı Burs” fırsatları bulunmaktadır. Hemşirelik Doktora programı, kriterleri sağlayan bütün adaylar için %100 burslu (eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet) kabul vermektedir.