HSMM 501

İnsanda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özellikleri, sınıflandırılmaları, hastalık yapma mekanizmaları.

GSHS - HSMM
Lisans
Kredisi:2

HSMM 506

Enfeksiyonların önlenmesinde ve kontrolünde kullanılan fiziksel ve kimyasal teknikler. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, antimikrobiyal ajanların etki mekanizmaları ve direnç mekanizmaları.

GSHS - HSMM
Lisans
Kredisi:2

HSMM 590

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

GSHS - HSMM
Lisans
Kredisi:0

HSMM 504

Mikrobiyoloji laboratuvarının kuralları, biyogüvenlik uygulamaları, farklı tip mikroskopların özellikleri ve kullanım teknikleri, mikroorganizmaların mikrobiyolojik incelemesi. Ders, pratik uygulamaları kapsamaktadır.

GSHS - HSMM
Lisans
Kredisi:4

HSMM 509

Bu dersin amacı tıbbi mikolojinin temel prensiplerini öğretmektir. Bulaşıcı hastalıklarda fungal patogenez hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Moleküler ve klasik tanı yöntemleri, ana türlerin patogenez paternleri ve genişletilmiş antifungal analizler sağlanacaktır. epidemiyoloji, sık görülen ve ortaya çıkan mayalar veya filamentli mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonlar için tanı kriterleri, antifungal tedavi yönetimi ilkeleri, pratik kılavuzlar üzerinde durulacak. Öğrencilerin değerlendirilmesi sunumlardaki performansları, konu tartışmalarına katılım ve final sınavlarına göre yapılacaktır.

GSHS - HSMM
Lisans
Kredisi:3

HSMM 503

Temel epidemiyolojik kavramlar, epidemiyolojik araştırma tasarımları, araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi, salgın analizi.

GSHS - HSMM
Lisans
Kredisi:2

HSMM 508

Tıbbi öneme sahip parazitler ve ökaryotik hücre yapıları, hastalıkta rol oynayan patojenite mekanizmaları ve teşhis yöntemleri. Türkiye'de sık görülen paraziter hastalıklar.

GSHS - HSMM
Lisans
Kredisi:2

HSMM 595

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak notlandırılır.

GSHS - HSMM
Lisans
Kredisi:0