Tıbbı Fizyoloji (Yüksek Lisans ve Doktora)

Kan-Beyin Bariyeri Çalışmaları Laboratuvarı

Çalışmalar Prof. Dr. Mehmet Kaya tarafından yürütülmektedir.

1985 yılından beri başta epilepsi olmak üzere hipertansif ensefalopati, septik ensafopati ve travmatik beyin hasarı gibi hastalıkların deneysel hayvan modellerinde bariyer tipteki beyin kan damarlarının morfoloji, fizyoloji ve patolojisi üzerine araştırmalar yapmakta olan Prof. Dr. Kaya, son yıllarda, in vivo çalışmalarına ek olarak bariyer tip kan damar endotel hücrelerinin in vitro ortamdaki davranışlarını da incelemektedir.

Moleküler Hematofizyoloji Laboratuvarı

Çalışmalar Prof. Dr. Özlem Yalçın tarafından yürütülmektedir.

Prof. Dr. Özlem Yalçın, 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Tıbbi Fizyoloji” alanında doktorasını tamamladı, 2014 yılında “Doçent” ve 2020 yılında “Profesör” unvanını aldı. Dr. Yalçın ve ekibinin temel odak alanları; hematolojik tanıda derin öğrenme tekniklerinin uygulanması, hemostatik fonksiyonu hızla değerlendiren mikroakışkan tabanlı testlerin geliştirilmesi, damar sisteminde akışkanlar mekaniği, dokularda kan akımının yerel düzenlenmesi ile ilgili mekanizmalar ve elektriksel olarak uyarılabilir kanser hücrelerinin foto-aktif polimerler aracılı uzaktan öldürülmesi bulunmaktadır.

Nörofizyoloji, EEG-ERP MakeLab Laboratuvarları

Çalışmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel ve Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tuna Erdoğan tarafından yürütülmektedir.

Program Koordinatörleri:

Prof. Dr. Özlem Yalçın

Prof. Dr. Sacit Karamürsel

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​

Özlem Yalçın ve ekibi, kanın reolojik özelliğinin dolaşım sistemi üzerindeki etkilerini detaylı olarak ele almaktadır. Bu çalışmalarda anemi, polisitemi gibi patofizyolojik durumların dolaşım sistemi üzerindeki etkileri inceleniyor. Ekibin uzun vadeli hedefi, dolaşımın yerel düzenlenmesinde etkili olan eritrosit faktörlerinin ve bu faktörlerin yer aldığı patofizyolojik tablonun ayrıntılarıyla incelenmesidir. Bu sayede koroner arter hastalığı, damar sertliği, orak hücre anemisi, inflamatuar bağırsak hastalığı, kardiyak sendrom X, iskemik şok ve doğumsal kalp hastalığı gibi durumlarda eritrosit kaynaklı sorunların mekanizmaları ortaya konulacaktır.
Bu cihaz aktif kanaması ve kanama bozukluğu olan hastaların üçte birinin hayatta kalma şansını yüzde 100’e kadar artırabilecek bir teknolojiye sahiptir. Cihaz mikroakışkan tabanlı olup pıhtılaşma yolaklarını çok hızlı bir şekilde analiz edebilmektedir. Bu sayede kanamalı ve kanama bozuklukları olan hastalarda pıhtılaşma yolaklarının ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi ve kanama kaynağının hızla belirlenmesi mümkün olur. Cihazın yaygın kullanımı kanama ve transfüzyonla ilişkili komplikasyonları en aza indirecektir.
Bu projede hedef, hastalara invazif işlem uygulamadan yalnızca akıllı telefonlarda çekilen bir fotoğrafla anemi risklerini belirlemektir. Projede farklı hasta gruplarından alınan fotoğraf örnekleri geliştirilen algoritmayla analiz edilebiliyor.
Kanser tedavisi, ekibin bir başka araştırma konusudur. Bu alanda 2 farklı çalışma yürütülüyor: Birinci projede elektriksel olarak uyarılabilen kanser hücrelerinde hücre ölümünü sağlamak için voltaj kapılı iyon kanallarının foto-elektriksel stimülasyonu amaçlanıyor. Bu özgün teknoloji, invazifliğinin az olması ve kablosuz uzaktan tedavi edebilme imkanları olan fotodinamik terapi ve radyoterapinin tüm avantajlarına sahiptir, aynı zamanda hücre stimülasyonu ve hücre ölüm mekanizmalarının uyarılması için daha az ışık gücüne ihtiyacı vardır. Hücre ölümünün tetiklenme mekanizması, hücre membranında ışık uyarımı yoluyla elektriksel yüklerin oluşturulmasına dayanır ve fototermal terapi ya da radyoterapideki gibi kimyasal/enzimatik reaksiyonların veya oksijenin varlığını gerektirmez. Hayatımızın her alanına girmiş olan nanoteknoloji, kanser tedavisinde hücrelerin kemoterapiye yanıtını artırmak için de kullanılıyor. Ekip, ikinci projelerinde kemoterapi ajanlarına karşı direnç geliştiren kanser hücrelerinde, nano-taşıyıcı platformlar üreterek kanser hücrelerinin kemoterapiye cevap vermesini hedefliyor. Bu çalışmada kemoterapi verimliliğini artırmak için ilaç direncine neden olan hedef proteinlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Başlıca araştırma konularımız:

– Bilişsel ve sportif yetenekleri geliştirmek, inme ve baş ağrısı/migren hastalarının tedavisi ve rehabilitasyonu için serebral ve serebellar kortikal ağların modülasyonu amacıyla tDCS (transkraniyal Doğru Akım Stimülasyonu) uygulanması.

– Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Houston Üniversitesi Biyomedikal Bölümü ile ortak projemiz çerçevesinde epilepsi cerrahisi öncesinde önemli korteks bölgelerinin korunabilmesi için motor ve duysal Kortikal Haritalama yapılması. Bu amaçla önemli motor ve duysal bölgeler ile epileptik odağın yerinin belirlenmesi için altın standart olan elektriksel stimülasyonun yanısıra HFO (Yüksek Frekanslı Osilasyonlar) analizini geliştiriyor ve kullanıyoruz.

-CCEP (Cortico Cortical Evoked Potentials) kaydı ve analizi de ilgi alanımızdadır. tDCS veya yerleştirilmiş kortikal DCS elektrotları ile uyararak nöbet aktivitesinin inhibisyonu ikincil amacımızdır.

– Nöbet aktivitesini engellemek için yeni elektrot tasarımları yapıyoruz ve yeni stimülasyon teknikleri geliştiriyoruz.

– Kritik Beyin Cerrahisi vakalarında IONM (İntraOperatif Nöro Monitorizasyon) yapıyoruz.

Program Ücretleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencileri için geniş çaplı finansal yardım / burs olanakları ve paketleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi tarafından finanse edilen KU Bursu (%25, %50, %75, %100), TÜBİTAK Bursu, TÜBİTAK tarafından finanse edilen BİDEB bursu, Türkiye Bursları, AB gibi dış kaynaklardan projelerle finanse edilen “Proje Tabanlı Burs” fırsatları bulunmaktadır. Hemşirelik Doktora programı, kriterleri sağlayan bütün adaylar için %100 burslu (eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet) kabul vermektedir.