Nörobilim

Doktora

Koç Üniversitesi Nörobilim Doktora programı 2014 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2015 yılında kabul etmeye başlamıştır. Bu nörobilim programı, güçlü bir araştırma programı yaratmak, modern nörobilimin kapsadığı geniş alanları hedefleyebilmek ve çok değerli ‘Beynimiz’ in nasıl çalıştığının anlaşılmasına katkıda bulunmak amacı ile, farklı akademik geçmişlerden ve disiplinlerden gelen 43 öğretim görevlisini bir araya getirmekte ve ‘moleküler, gelişimsel, hücresel, sistemsel, bilişsel, işlemsel ve klinik’ gibi nörobilimin çekirdek alanları arasında bir köprü oluşturmaktadır.

 Hedefimiz, dünyadaki en üstte yer alan ve uluslararası alanda saygı duyulan nörobilim doktora programlarından biri olabilmek için, öğrencilere esnek, zengin ve rekabet edebilir bir araştırma ortamı sunmak, alanında öncü araştırmalar üretebilmek ve öğrencilerimizi hem öğretim hem de araştırma konularında birer lider olarak  yetiştirebilmektir. Farklı akademik geçmişlerden öğrencilerin bu programa başvurmaları desteklenmektedir ve her sene, zorlu bir mülakat sürecinden sonra güçlü başarıları olan, görüşmeyi başarı ile gerçekleştiren adaylar programa kabul edilmektedir. Öğrencilerimizi, güçlü bir nörobilim arka planı ile yetiştirmeyi ve özgül bir çekirdek nörobilim alanında özelleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaçla, öğrencilerin çekirdek ve ileri nörobilim dersleri yanısıra diğer doktora programlarından önerilen dersleri de almaları bekleniyor. Programa kabul edilişin ilk gününden itibaren öğrencilerin süregiden araştırmaların bir parçası ve laboratuar ekibinin aktif bir üyesi olmaları gerekmektedir. Öğretim görevlilerimiz her türlü işbirliğine açıktır ve diğer öğretim görevlileri ile de yakın bir iletişim halinde olarak öğrencileri için multidisipliner bir etki yaratmak gayretindedirler. Derslerin büyük çoğunluğu farklı öğretim görevlileri tarafından koordine öğretim şeklinde verilmektedir.

Mevcut araştırmalar, santral sinir sistemi tümörlerinin moleküler mekanizmaları, yeniden programlamanın moleküler mekanizmaları, iPS hücre jenerasyonu için önemli genlerin tanımlanması, epigenetik, protein-protein interaksiyonları ve protein yapısı-fonksiyon dinamikleri, hedeflenmiş ilaç dağılımı, reseptörlerden kasları inerve eden motor nöronlara sinaptik girdiler, belleğin bilişsel modellemeleri, karar verme ve anlama, nöronal devrelerin modellenmesi, nöral sistemlerde sinyal transdüksiyonu ve psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların nörobiyolojisini kapsamaktadır.

Programın ana merkezi Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsüdür ve bir çok çalışma bu merkezde yürütülmektedir ancak Koç Üniversitesi Hastanesi de diğer nörogörüntüleme laboratuarları, deney hayvanları laboratuarı, hücre kültürü laboratuarı ve moleküler biyoloji laboratuarının da bulunduğu ve Tıp Fakültesi öğretim görevlilerinin bir kısmının da bulunduğu bir diğer yerleşkedir. Koç Üniversitesi Nörobilim Doktora Programı, işbirliklerini artırmak ve öğrencilere birçok farklı araştırma deneyimleri sağlayabilmek için, öğrencilerine çok çeşitli dersler ve çeşitli laboratuar imkanları sunmaktadır.

Mükemmelliğe ilerleyen bu yolumuzda ekibimiz ve öğrencilerimizle birlikte yürümeyi umuyoruz.

Nörobilim Doktora Programı Koordinatörleri

Yasemin Gürsoy-Özdemir, MD PHD
Hale Yapıcı Eser, MD PHD

Araştırma Yerleşkeleri
Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​