Küresel Sağlık Tezsiz Yüksek Lisans

Bu programa kimler başvuru yapabilir?

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Hukuk, Ekonomi, İdari Bilimler ve Fen Bilimleri başta olmak üzere ilgili alanlarda lisans derecesine sahip olmak.

Kariyerini bu alanlarda hedefleyen kişiler: sağlık politikası analisti ve danışmanı, sağlık hizmetleri yöneticisi, sağlık eğitimcisi, epidemiyolog, araştırmacı ve öğretim üyesi olarak ulusal ve uluslararası birçok farklı kurumda kariyerlerine devam edebilirler.

Bu Master programından ne kazanacaksınız?

Programı tamamlayan kişiler, epidemiyoloji ve araştırma, küresel düzeyde sağlığı belirleyen nedenleri, etkileri ve ilişkileri analiz etme, stratejik analiz, program yönetimi, politika geliştirme, iletişim ve işbirliği, etik ve profesyonellik, kapasite geliştirme, sosyokültürel ve politik farkındalık konularında yeterlikler edineceklerdir.

Disiplinlerarası / Multidisipliner ortam

Güçlü bağlantılar aracılığıyla uluslararası kariyer fırsatları

Farklı geçmiş deneyimlere sahip geniş bir aday kitlesi için tasarlanmıştır.

Küresel Sağlık Yüksek Lisans (Tezsiz), 2 dönem (Güz-İlkbahar veya İlkbahar-Güz) boyunca 1 takvim yılında tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yıl boyunca öğrenciler, programın öğretim üyelerinden birinin gözetiminde toplam 3o kredilik 10 dersi ve bir bitirme projesini tamamlamalıdır. Kurslar hafta içi (Pazartesi-Cuma) ve çalışma saatlerinde verilmektedir. (Gerekirse dersler hafta sonu yapılabilir.)

Master’s Perspective

Prof. Sibel Sakarya, Global Health