İmmünoloji

Doktora

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen İmmünoloji Doktora Programı ile bu programa katılacak öğrencilerin temel immünolojik mekanizmalar hakkında detaylı teorik bilgiyi edinmeleri ve bu bilgileri sağlık alanında kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. İmmünolojik süreçlerin, başta kanser olmak üzere, hastalıkların oluşumuna etkisini araştırmak ve bu programa devam edecek öğrencilerin tedaviye yönelik kritik soruları ele alan klinik aktarımlı (translasyonel) bir araştırmacı bakış açısı geliştirebilmeleri, bu alanda yüksek etkili çalışmalar yapabilmeleri, programın hedefini oluşturmaktadır.

Koç Üniversitesi, sahip olduğu KUTTAM (Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi) altyapısı sayesinde yaşam bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve tıp alanlarını bir araya getirerek insan sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan bir yapı oluşturmaktadır. Bu beraberlik multidisipliner çalışma kültürünü desteklerken disiplinler arası bir bilim olan immünoloji eğitimi için oldukça uygun koşullar sağlamaktadır. Söz konusu program bu potansiyeli değerlendirmek ve gerek tıp gerekse biyolojik bilimler alanlarından gelecek öğrencilerin çağdaş teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek donanımla yetişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu şekilde orta ve uzun vadede Türkiye’nin uluslararası konumunu yukarı taşımasının yanı sıra, ülkemiz insanının sağlık sorunlarına yönelik yeni çözümler geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

İmmünoloji Doktora Programı, Koç Üniversitesi’nde faaliyet gösteren fakülteler bünyesindeki ilgili alanlardaki mevcut laboratuvarlar ile iş birliği yaparak, farklı disiplinlerden araştırmacılara hastalıkların tanısı, tedavisi, izlem ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi ve önlenmesine yönelik her türlü yeni tedavi seçenekleri, tanı kitleri, ilaç ve tıbbi cihaz geliştirme olanağı sağlayacaktır. Program, temel immünoloji bilgisi üzerine ileri klinik immünoloji, transplantasyon, nöro-immünoloji, allerji, otoimmünite, tolerans, tümör immünolojisi ile enfeksiyon ve immünite gibi geniş bir multidisipliner yaklaşım sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda; immünolojinin yine disiplinler arası bir bilim olması nedeniyle moleküler genetik, mikrobiyoloji, histoloji, biyokimya, farmakoloji, biyomedikal mühendisliği, pediatri, dermatoloji, göğüs hastalıkları, nöroloji, oftalmoloji, kadın doğum, dahili ve cerrahi gibi diğer tıp alanlarından da yüksek nitelikli öğretim üyelerinin katkılarının da olacağı entegre bir eğitimi de amaçlamaktadır. “İmmünoloji Doktora Programı” ndan mezun olan öğrenciler, kendilerini farklı alanlara ya da kurumlara da yönlendirebilecektir.  Bu öğrencilerin immünoloji çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerde görev almaları için gerekli eğitim ve becerilerin verilmesi bu şekilde sağlanmaktadır. Yetişen bu nitelikli insan gücü üniversite, sanayi, kamu ve araştırma merkezlerinde araştırma ve çalışmalarına devam edecek, dahası bu kurumlar arasındaki iş birliğini devam ettirecek ve ülkemiz sağlık endüstrisinin gelişimine ve sürekliliğinin sağlanmasına da hizmet edecektir. Programda bilimsel hazırlık uygulanmayacaktır.

Program Koordinatörü:

Doç. Dr. Yıldız Tütüncü

Prof. Dr. Hasan Bayram

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ders Tanımları

Ders tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.​