Profile picture

Özlem Doğan

Dr. Öğr. Üyesi
Temel Tıp Bilimleri - Tıbbi Mikrobiyoloji

Araştırma Alanları

Tıbbi Mikrobiyoloji , Tıbbi Mikoloji , Konakçı-Patojen Etkileşimi

Eğitim

2012,

Uzmanlık, Hacettepe Üniversitesi

2006,

Lisans, Başkent Universitesi