Profile picture

Füsun Can

Prof. Dr.
Temel Tıp Bilimleri - Tıbbi Mikrobiyoloji
KUISCID Direktör Yardımcısı, Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Ortaya Çıkan Bakteriyel Patojenlerin Epidemiyolojisi , Antibiyotik Direnç Mekanizmaları ve Biyofilm İlişkili Enfeksiyonlar

Eğitim

2006,

Doktora, Başkent Üniversitesi

1995,

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi

1989,

Lisans, Hacettepe Üniversitesi