Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Klasik ve moleküler mikrobiyoloji çalışmalarına yönelik altyapıyla donatılmıştır. Bakterilerde antibiyotik direnci ve direnç  gelişiminde etken moleküler faktörlerin belirlenmesi, virülansı etkileyen faktörler ve bakterilerin genotiplendirilmesi alanlarında PCR, real-time PCR, rep-PCR, western blot sanger sekanslama tekniklerinin kullanıldığı araştırmalar  yürütülmektedir. Biyofilm çalışmaları, biyofilm reaktör ve konfokal mikroskobu ile yapılmaktadır. Ayrıca Biyogüvenlik 3 düzeyinde çalışılması gereken patojenler için BSL-3 laboratuvarı alt yapısı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde oluşturulmuştur. Bu laboratuvarda öncelikle ülkemizde görülen ve ciddi enfeksiyonlara yol açan virüsler ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen Koç Üniversitesi-İş Bankası Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi İnternet Sayfası‘nı inceleyiniz.

Genomik ve Proteomik Laboratuvarları

Birbirlerini tamamlayacak nitelikte donatılmış olan bu laboratuvarlarda modern biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, DNA/RNA ve Protein analizleri yapılabilmektedir. Hücre kültürü ile otomatik hücre çoğalması analizleri yapılabilen laboratuvarlarda ilaç geliştirme ve hücreler üzerinde deneme, hücrelerin ve hücre yapıtaşlarının dış etkenlere karşı yanıtları, onarım mekanizmaları incelenebilmektedir.

Kök Hücre ve Gen Nakli Laboratuvarı

Eylül 2012’de işletime girmiş olan bu laboratuvarda Uyarılmış Çok Yönlü Kök Hücre üretimine yönelik retrovirüsler aracılığıyla gen nakli ve diğer kök hücre teknolojileri üretimi ve araştırmaları yapılmaktadır.

Hemoreoloji Laboratuvarı

Bu laboratuvarda kan ve kan hücrelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmekte, sağlık ve hastalıklarda kan hücrelerinin adaptasyonu, mikrodolaşım, hücrelerin biyokimyasal işlevlerinin bu özelliklere etkileri araştırılmaktadır.

Nörofizyoloji Laboratuvarı

İnsan deneklerde çeşitli uyaranlara karşı refleks yanıtların özel aygıtlarla kaydedilmesi ve elde edilen verilerin analiziyle beynin değişik bölgelerinin haritalanması konularında araştırmalar yapılmaktadır.

EEG/ERP Araştırma Laboratuvarı

Özel olarak elektromanyetik akımlara karşı izole edilmiş bir odacık içinde dışarıdan verilen uyarılara karşı beyin dalgalarındaki değişiklikler incelenmektedir.

Mikroskopi Laboratuvarı

 Fen Fakültesi ile ortak kurulmuş olan bu laboratuvarda floresan mikroskoplar ve konfokal mikroskopla hücre ve dokular incelenmektedir.

Anatomi Laboratuvarı

Öğrenci eğitimi ve araştırma amaçlı bu laboratuvarda kadavra saklanması için soğuk dolapların ve havuzun yanı sıra disseksiyon masaları bulunmaktadır. Ayrıca eğitim amaçlı çok sayıda maket ve ileri düzeyde interaktif eğitime yardım eden yazılımların kullanılabildiği maket odası mevcuttur. Bu donanıma ek olarak bir adet Ultrason cihazı ile canlı organ anatomisi dersleri verilmektedir.  3 boyutlu insan anatomisinin kesitsel ve katmansal kavranmasına yardımcı olan dokunmatik anatomage masası da Anatomi laboratuvarının donanımları arasında yer almaktadır.

Kuru Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı

Öğrencilerin histoloji, patoloji, fizyoloji benzeri deney ve araştırmalar yapabileceği mikroskopi, bilgisayar ve deney setleri içeren donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.

Islak Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı

Öğrencilerin biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, farmakoloji gibi alanlarda deney ve araştırmalar yapabileceği ıslak mekanlar, gazlı bekler, ölçüm cihazları vb. içeren donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.