Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans programı, lisans diplomasına sahip hemşireleri durumları kritik olan ve yoğun izlem gerektiren hastaların yoğun bakım ünitelerindeki bakımında kullanılan gelişmiş uygulamalar konusunda eğitmeyi amaçlar.

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yoğun Bakım Hemşireliği Yükseklisans Programı İngilizce olarak yürütülmektedir. Bu programın mezunları hasta değenlendirme, modern yoğun bakım teknolojileri ve tedavi konularında güçlü bir altyapıya sahip olurken, özelleşmiş yoğun bakım ünitelerinde hastaya yaklaşım becerisi ve ileri teknik yeteneklerle ilgili klinik deneyim kazanacaklardır.

Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 21 kredilik (120 AKTS) en az 7 ders, bir seminer ve bağımsız bir araştırmaya dayalı tez çalışmasından oluşur.

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayda Kebapcı