RPSP 601 / MOLEKÜLER ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Üreme endokrinolojisi, gonadal fonksiyonun endokrinolojik yönünü hem cinsiyette hem de üremede içeren bir bilim dalıdır. Üreme bozukluklarının altında yatan moleküler mekanizmaların daha iyi anlaşılması ve insan üreme sorunlarının özellikle endokrinolojik sorunların uygulanması önemlidir. Bu ders, öğrencilerin üreme endokrinolojisinin moleküler yönleri hakkında geniş vizyon edinmelerini sağlayacak ve üremenin mevcut yönlerinin derinlemesine incelenmesine olanak sağlayacaktır.

RPSP 602 / ÜREME İMMUNOLOJİSİ VE GENETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders kalıtım kalıpları, tek gen ve kromozomal anormallikler hakkında temel bir anlayış sağlayacaktır. Sadece genetik testlerin geçmişini değil, aynı zamanda rutin olarak kullanılan yöntemleri de açıklar, embriyolojiden etiğe ve alanın geleceğini kapsayan bilgileri içerir.

RPSP 603 / ÜREME İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Üreme tıbbı dört farklı disipline dönüşmüştür; Üreme biyolojisi, üreme endokrinolojisi, üreme immünolojisi ve üreme genetiği. Diğer tüm organ sistemleri gibi genetik ve immünoloji de üreme sağlığı ve hastalığında önemli rol oynar. Bu ders genetiğin çok temel özelliklerinden, en karmaşık genetik analiz araçlarına ve bunların bazı üreme bozukluklarına ve doğum öncesi tanıya uygulanmasına kadar değişen üreme genetiği ve immünolojisi hakkında güncel bilgiler verecektir. Genetiğe ek olarak, implantasyonda üreme immünolojisi, erken gebelik ve bazı yaygın görülen iyi huylu üreme bozuklukları ve tekrarlayan kürtajlar hakkında kapsamlı dersler olacaktır.

RPSP 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

DOKTORA SEMİNER DERSİ

RPSP 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

DOKTORA TEZİ