Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. Hale Yapıcı Eser / Psikiyatri ABD

Koordinatör Yardımcıları

Prof. Dr. Özlem Yalçın / Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji ABD

Doç. Dr. Atay Vural / Nöroloji ABD

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir / Nöroloji ABD

Çekirdek Program Koordinatörleri

Hücresel ve Moleküler Tıp

Prof. Dr. Mehmet Kaya & Dr. Öğr. Üyesi İrem Durmaz Şahin

Nörobilim

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir & Doç. Dr. Hale Yapıcı Eser & Doç Dr. Atay Vural

Tıbbi Fizyoloji

Prof. Dr. Özlem Yalçın & Prof. Dr. Sacit Karamürsel

İmmunoloji

Doç. Dr. Yıldız Tütüncü & Prof. Dr. Hasan Bayram

Üreme Tıbbı

Dr. Öğr. Üyesi Serçin Karahüseyinoğlu & Prof. Dr. Özgür Öktem

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Füsun Can & Prof. Dr. Önder Ergönül

Biyo-medikal Bilimler ve Mühendislik

Prof. Dr. Seda Kızılel & Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu