Tüm başvurular sistem üzerinden alınmaktadır.

Sadece “submit” edilmiş başvurular değerlendirilmeye alınabilir.

Başvuru Tarihleri

15-31 Ağustos 2022

Mülakat Tarihi

12 Eylül 2022

Sonuç Bildirimleri

13-16 Eylül 2022

Başvuru Koşulları

  • Tıp-bilim doktorası bütünleşik programına sadece fakültede eğitimini sürdürmekte olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri kabul edilebilir.
  • Tıp fakültesine yerleşmede esas alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinde, ilgili puan türünde başarı sırasının ilk 5000’de yer alması (Uluslararası öğrencilerden bu sınava girmemiş olanlar programa dahil edilemez.)
  • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana (80 puan) eşdeğer bir puan alması ya da en az 78 puan değerinde PTE sınav sonucuna sahip olması
  • Tıp fakültesi 1’inci ve 2’nci sınıflarının genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması (Genel Not ortalaması Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenerek başvuruya uygun adaylara herhangi bir oran belirtmeden bildirilir.)
  • Sayısal alanda en az 80 puanlık ALES* sınav sonucu

*Bu dönem başvuruları için uygun olan ALES tarihi 21 Ağustos 2022’dir. Başvurunuzu tamamlamanız için sınava girmiş olduğunuzu belgeleyen bir doküman veya ekran görüntüsünü sistemdeki ilgili yere yüklemeniz gerekmektedir. Sınav sonuçlarının 09 Eylül 2022’de açıklanmasının ardından sınav sonuç belgesini gshs@ku.edu.tr ‘ye iletmeniz gerekmektedir. Puan şartını sağlarsanız 12 Eylül 2022’de yapılması planlanan mülakat için başvurunuz değerlendirilebilir.

  • Programa kabul edilmek için yapılacak olan mülakatta başarılı olması
  • KUSOM ikinci yıl araştırma programı çerçevesinde öğrencinin aktif olarak bir araştırmada görev almış olması ve bunu belgelemesi