Ders Tanımları

HSMM 501 / TIBBİ MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ I

İnsanda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özellikleri, sınıflandırılmaları, hastalık yapma mekanizmaları.
Credits: 2

HSMM 503 / ENFEKSİYON HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ

Temel epidemiyolojik kavramlar, epidemiyolojik araştırma tasarımları, araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi, salgın analizi.
Credits: 2

HSMM 504 / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I

Mikrobiyoloji laboratuvarının kuralları, biyogüvenlik uygulamaları, farklı tip mikroskopların özellikleri ve kullanım teknikleri, mikroorganizmaların mikrobiyolojik incelemesi. Ders, pratik uygulamaları kapsamaktadır.
Credits: 4