Tıbbı Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Program Hakkında

Tıbbi Mikrobiyoloji, insanlarda hastalık etkeni olan mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin yapısı, üreme özellikleri, hastalık oluşturma stratejileri, oluşturdukları hastalıklara tanısal yaklaşımlar ve tedavide kullanılacak antimikrobiyal ajanların etkinlikleri başlıca çalışma alanlarıdır. Bu amaçla başlıca ışık, elektron ve floresan mikroskopları ile morfolojik, kültüre dayalı veya moleküler teknikler kullanılarak çalışılmaktadır. Önerilen yüksek lisans programı, tıbbi mikrobiyoloji alanında çalışacak veya bu alanda doktora programına devam edecek lisans mezunlarına kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Bu programda sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında lisans diplomasına sahip adayların teorik olarak kapsamlı bilgilendirilmesinin yanı sıra, mikrobiyolojinin pratik uygulamaları ile ilgili de en son teknolojik yaklaşımları içeren deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. 

Program Koordinatörleri:

Prof. Dr. Füsun CAN

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL