Program Hakkında

Tıbbı Fizyoloji Yüksek Lisans Program Hakkında

Fizyoloji, canlı organizmaların fonksiyon ve aktivitelerini her düzeyde çalışmaktadır. Moleküler mekanizmalar hücresel düzeyde fizyolojinin temellerini oluştururken, organ ve sistem düzeyine bu mekanizmaların aktarılması yaşam mantığının tam olarak anlaşılmasını sağlar. Tıbbi Fizyoloji yüksek lisans programı Temel bilimler, Mühendislik ya da Tıbbi Bilimlerden mezun veya yüksek lisansı olan ve Fizyoloji ya da ilgili alanlarda (örn: Biyofizik, Nörobilim, Biyomedikal Mühendislik, vb.) doktora yapmayı planlayan adaylara Yaşam Bilimlerinde geniş bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. Bu program temel bilimlerde (örn: Fizik, Kimya, Matematik), biyomedikal uygulamalar ve tıbbi teknolojiler üzerine kariyer planı yapan mühendislik disiplinlerinden mezun olanlara basamak olarak hizmet etmesi için tasarlanmıştır. Yüksek lisans programı ile her bir öğrencinin önceki eğitimi, aldığı dersler ve kişisel ilgisine göre düzenlenecek ve ayrıca kapsamlı bir araştırma deneyimi sağlanacaktır. Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans programı 21 kredilik toplam 7 ders, bir seminer ve özgün, bağımsız araştırmaya dayalı bir tez içermektedir.

Program Koordinatörleri:

Prof. Dr. Kemal TÜRKER

Yrd. Doç. Dr. Özlem YALÇIN