Ders Tanımları

HSMP 501 / FİZYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Fizyolojik araştırmalarda kullanılan temel laboratuvar yöntemleri ve pratik beceriler. Program, her öğrenci için, özellikle öğrencinin tez çalışmasını yapacağı alandaki uygulama ve tekniklere öncelik verilerek planlanacaktır.
Credits: 5

HSMP 502 / MEMBRAN FİZYOLOJİSİ

Hücre zarından ve diğer biyolojik membranlardan madde iletiminin temel mekanizmaları ve bu mekanizmaların gerek hücre gerekse memeli organizması düzeyindeki sonuçları. Yüklü parçacıkların hücre membranının iki tarafı arasında dağılımı ve membran potansiyelleri
Credits: 2

HSMP 503 / ORGAN SİSTEMLERİ FİZYOLOJİSİ I

Dolaşım, solunum, boşaltım sistemleriyle ilgili temel fizyolojik mekanizmalar. Bu organ sistemlerinin işleyişi ve fonksiyonlarının memeli organizmasının bütününe katkıları.
Credits: 2

HSMP 507 / İNSAN SİNİR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

Sinir sisteminin fonksiyonlarının incelenme tekniklerinin tarihçesi. Pratik olarak insan soleus kasındaki kas iğciğinin merkezi sinir sistemine sinaptik bağlanması elektrik uyarılar ve yüzeyel ve kas içi elektrotlar kullanılarak araştırılacaktır. Ayrıca sinaptik bağlantıların hangi şartlarda modifikasyonlara uğradığı gösterilecektir.
Credits: 3

HSMP 508 / YARI OTOMATIK SİSTEMLER

Yarı otomatik sistemlerin incelenme yöntemleri. Pratik olarak çiğneme veya yürüme deneyi yapılacak ve geri bildirim veren reseptörlerin fonksiyonları ve yarı otomatik sisteme katkıları incelenecektir.
Credits: 3

TTIP 600 / TIP TEMEL BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu ders öğrenciye biyomedikal araştırmalarda kullanılan temel laboratuar yöntemlerini tanıtmayı ve bu alanda gereken pratik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında her öğrenci için program, özellikle öğrencinin tez çalışmasını yapacağı alandaki uygulama ve tekniklere öncelik verilerek planlanacaktır.
Credits: 5

TTIP 602 / FİZYOLOJİ

İnsan vücudunun temel işleyişi ve farklı organ sistemlerinin bu işleyişe katkıları, fonksiyonların koordinasyon mekanizmaları ele alınacaktır.
Credits: 3

TTIP 604 / NEROFİZYOLOJİ

Bu ders öğrencilere sinir sisteminin fonksiyonları hakkında genel bir bilgi verecektir. Ayrıca, pratik olarak da insanda sinir sisteminin fonksiyonel haritasının nasıl çıkarıldığı konusunda demonstrasyonlar ve öğrencilerin katılacakları deneyler yapılacaktır. Deneylerde insan sinirleri elektriksel olarak uyarılacak ve kaslarda oluşan yanıtlar yüzeysel ve iğne elektrot kullanılarak değerlendirilecektir.
Credits: 3