2014 yılında doktorası kurulan Koç Üniversitesi Nörobilim programının,  2020 yılında da Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Programlarımız, güçlü bir araştırma ortamı yaratmak, modern nörobilimin kapsadığı geniş alanları hedefleyebilmek ve çok değerli ‘Beynimiz’ in nasıl çalıştığının anlaşılmasına katkıda bulunmak amacı ile, farklı akademik geçmişlerden ve disiplinlerden gelen öğretim görevlilerini bir araya getirmekte ve ‘moleküler, gelişimsel, hücresel, sistemsel, bilişsel, işlemsel ve klinik’ gibi nörobilimin çekirdek alanları arasında bir köprü oluşturmaktadır.

Koç Üniversitesi, sahip olduğu KUTTAM (Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi) altyapısı sayesinde yaşam bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve tıp alanlarını bir araya getirerek insan sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan bir yapı oluşturmaktadır. Tıp, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Fen Fakültelerine mensup öğretim üyelerinin beraberliği multidisipliner çalışma kültürünü destekleyerek, yapısı gereği bu tür bir yaklaşıma sıkı sıkıya bağlı nörobilim eğitimi için en uygun koşulları sağlamaktadır. Söz konusu program bu potansiyeli değerlendirmek ve gerek tıp gerekse fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarından gelecek öğrencilerin çağdaş teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek donanımla yetişmelerini sağlamaktadır.

Birçok farklı branştan öğrencinin nörobilim ile tanışmasına olanak sağlayan Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile, nörobilimin temel öğeleri ve araştırma yapma yöntemleri öğretilerek çok yönlü ve etki değeri yüksek araştırmalar yapılmasına ve gelecekte bu tür araştırmaları yapabilecek nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin moleküler nörobilim ve nörobiyoloji, hesaplamalı ve işlemsel nörobilim, bilişsel ve davranışsal nörobilim, klinik nörobilim de dahil olmak üzere nörobilimin tüm ana alanlarında temel bilgileri almaları sağlanmaktadır.

Bu program nörobilim alanında temel bilimlerdeki bilgiyi klinik ortama uyarlamaya yönelik “translasyonel araştırmalar”a da zemin hazırlamaktadır. Nihayetinde nörobilim alanı klinik tıbbın nöroloji, psikiyatri, beyin cerrahisi, anesteziyoloji ve algoloji, nöropatoloji, nöroradyoloji, oftalmoloji, otolaringoloji, klinik nörofizyoloji, bağımlılık tıbbı ve uyku tıbbı gibi özellikle sinir sistemi hastalıkları ile yakından ilgili olan bazı tıp dalları ile de yakın ilişkidedir. Koç Üniversitesi’nde faaliyet gösteren fakülteler bünyesindeki ilgili alanlardaki mevcut laboratuvarlar ile işbirliği yapılarak, farklı disiplinlerden araştırmacılara nörobilim hastalıkların tanısı, tedavisi, izlem ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi ve önlenmesine yönelik her türlü yeni tedavi seçenekleri, ilaç ve tıbbi cihaz geliştirme olanağı da sunulmaktadır.

Nörobilim Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörleri

 Yasemin Gürsoy-Özdemir, MD PHD
Hale Yapıcı Eser, MD PHD