Ders Tanımları

NEUR 505 / TEMEL NEROFİZYOLOJİ

Bu ders nörobilim alanında özellikle hastalıklara neden olan fizyolojik ve patolojik süreçlerin
öğrenciye tanıtılması amacını güder. Dersin ilk bölümünde kalsiyum sitotoksisitesi, serbest oksijen
radikalleri ve oluşturdukları hasarlar, hücre ölümü ve nörodejenerasyona neden olan protein birikim
bozuklukları, apoptoz, nekroz gibi temel fizyolojik mekanizmalar detaylı olarak tartışılır. Öğrencilere
bu konu ile ilgili birer sunum yaptırılır. İkinci bölümde ise migren, epilepsy, anksiyete bozukluğu,
psikotik bozukluklar, beyin travması, ödemi ve subaraknoid kanama gibi nöro-psikiyatrik
hastalıkların temel mekanizmaları ve nörofizyopatolojisi detaylı tartışılır. Final sınavı öncesinde
öğrenciler hastalık mekanizması ile ilgili bir makalenin sunumunu yapar.
Credits: 3

NEUR 507 / TEMEL NÖROBİLİM

Bu ders nörobilim alanına giriş dersi olup, santral ve periferik sinir sisteminin hücresel ve morfolojik özellikleri ile moleküler biyolojisi, elektrofizyolojik karakteristikleri ve fonksiyonel anatomisini inceler. Ders içeriğinde yer alan başlıca konular; nörotransmitterler, nöromedyatörler, nöronlar arası etkileşim, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların mekanizmalarına giriş dersleridir.
Credits: 3

NEUR 590 / SEMİNER

Ögrenciler nörobilim alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları, bu alanda dönem boyunca gerçekleştirilecek seminerlere katılarak takip edeceklerdir. Her dönem program koordinatörlerine 6 seminerin özetini sunacaklardır.
Credits: 0