Zorunlu Dersler

Küresel Sağlığa Giriş

Demografi ve Nüfus Dinamikleri

Küresel Sağlıkta Araştırma Yöntemleri

 

Seçmeli Dersler

Küresel Sağlık Yönetişimi

Küresel Sağlık Sistemleri ve Yönetimi

Küresel Hastalık Yükü

Göç ve Sağlık

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

Küresel Çevre Krizi

Afet Yönetimi

Yeni Ortaya Çıkan Enfeksiyon Hastalıkları

Küresel Sağlıkla İlgili Kanıtların Eleştirel Değerlendirilmesi

Sağlık ve Hastalık İçin Sistem Düşüncesi / Modelleme*

Tıbbi Antropoloji

Pandemi Antropolojisi

Küresel Bakım ve Bakım İşi Sosyolojisi

Küresel Psikolojik Sağlık

Küresel Şiddet ve Sağlık

Topluma Dayalı Tasarım ve Sağlık