Program ücreti  107.000 TL dir.

Koç Üniversitesi Mezunlarına %25 indirim uygulanır.

Mezun indirimine ek ya da bundan bağımsız olarak öğrencilere başarı durumuna göre değişik oranlarda burs verilebilir.

Burs alacak öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Komitesi tarafından belirlenir.

İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları tam burslu programlardır. Bu programlarda yarı zamanlı eğitim görecek öğrencilerin burs hakkı olamaz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Komitesi kararıyla indirim uygulanabilir.