Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen “Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Programı”na ön hazırlık niteliğindedir ve ülkemizin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına yönelik yüksek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Yetişen bu nitelikli insan gücü ülkemiz sağlık hizmet ve endüstrisinin gelişimine, sürekliliğinin sağlanmasına ve sağlık sorunlarının evrensel düzeyde çözümüne hizmet etmektedir. Bu programda eğitim alan biliminsanları, hastalıkları anlama, hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesi üzerinde doğrudan etkisi olan hücresel ve moleküler düzeyde laboratuvar araştırmaları yapma kapasitesine sahip olurlar.

Multidisipliner çalışma kültürünü canlı tutmayı hedefleyen Hücresel ve Moleküler Tıp programı, Tıp, Mühendislik ve Fen Fakültelerine mensup öğretim üyelerinin fiziksel olarak da birbirine çok yakın çalışmalarına olanak sağlayarak, sıkı bir işbirliği ortamı yaratmaktadır. Söz konusu program bu işbirliğini en iyi şekilde değerlendirerek, gerek tıp gerekse biyolojik bilimler alanlarından gelecek öğrencilerin çağdaş teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek donanımla yetişmelerini sağlamaktadır.

Koç Üniversitesi sağlık alanındaki multidisipliner araştırmaların klinik pratiği etkileyecek yenilikçi tedavileri geliştirmesini, son teknoloji ürünü tıbbi cihaz ve ilaçların üretimini maksimum seviyeye taşıyarak, moleküler ve hücresel tıp alanında bir fark yaratmayı hedeflemektedir. Pek çok hastalığın patogenezinin hücresel ve moleküler düzeyde anlaşılması, hastalıkların tanısı, tedavisi, izlem ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi ve önlenmesi mümkün olabilir. Dahası, bu alanda yapılan çalışmalar ile toplumumuzda sık görülen hastalıkların genetik alt yapısının aydınlatılması ve kişiye özgü tedavilerin de geliştirilmesi mümkün olabilir. Hücresel ve moleküler biyoloji dallarında elde edilen hızlı ilerlemeler, bir çok hastalığın temel nedenleri hakkında bilgi sunarak klinik tıbbı önemli düzeyde etkilemiştir.

Program Koordinatörleri:

Prof. Dr. Mehmet KAYA

Doç. Dr. Tuğba BAĞCI ÖNDER