Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Program Hakkında

Hücresel ve Moleküler Tıp (CAMM) programı; Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Farmakoloji ve Biyokimya gibi çeşitli bilimsel alanları kapsayan disiplinlerarası doktora programıdır. Program bilim adamlarını insan fizyolojisi ve hastalıklarının anlaşılması üzerinde doğduran etkili olan hücresel ve moleküler boyutlarda eğitmeyi amaçlamaktadır. Doktora programı mezunları güçlü bir bilimsel eğitimden geçerek insan hastalıklarının anlaşılması, teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konularında kendilerini geliştirme imkanı bulacaktır.

Günümüzde teknolojideki son gelişmeler sayesinde hastalıkların hücresel ve moleküler sebepleri daha iyi anlaşılmaktadır. Yaşam bilimleri alanlarındaki yeni keşifler ve onların klinik uygulamaları, geleneksel temel bilim ve farklı altyapılardan bilim adamlarını birleştiren eğitim programlarına sürekli artan ve karşılanamayan bir ihtiyaç doğurmaktadır. CAMM eğitim programımız çeşitli altyapılardan bilim adamları yetiştirerek bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.

Lisansüstü programının fakülte üyeleri Sarıyer’deki ana kampüsümüzde yer alan Koç üniversitesi Tıp, Mühendislik ve Fen Bilimleri Fakültelerinde ve Topkapı’daki Sağlık Bilimleri Kampüsünde görev almaktadır.

Eşşiz bir disiplinlerarası lisansüstü eğitim deneyimi sunan fakülte üyeleri aynı zamanda kanser,kök hücre, vasküler biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, genomik, mikrobiyoloji, fizyoloji, biyokimya ve farmakoloji alanlarıdaki  araştırmalarıyla da dünya çapında tanınmaktadır.

CAMM programı, öğrencilerini gerek Türkiye gerekse de yurtdışında hem akademi hem de endüstri alanında, öğretim ve araştırma kadrolarında  çeşitli kariyerlere  hazırlamaktadır. Doktora öğrencileri program sürecinde edindikleri eğitim sayesinde analitik ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek deneyleri titizlikle yürütmeyi, kendi çalışmalarını yayınlamayı öğrenecek ve kendi araştırma alanı ile ilgili alanlarda genel bir anlayış kazanacaktır. Öğrenciler aynı zamanda teknoloji harikası Koç Üniversitesi hastanesi ve klinisyenleri ile tecrübeleri sonucunda; bilimsel araştırmaların klinik önemini ve tıbbi uygulamalardaki potansiyel kullanılabilirliğini anlayacaklardır.

CAMM programı İngilizce dilinde sunulmaktadır ve tüm araştırma aktiviteleri İngilizce dilince sürdürülecektir.

Program Koordinatörleri:

Prof. Dr. Mehmet KAYA

Dr. Öğr. Üyesi İrem Durmaz Şahin