Ders Tanımları

CAMM 517 / HÜCRE KÜLTÜRÜ

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.
Credits: 3

CAMM 550 /

Credits: 3

CAMM 590 / SEMİNER

Ögrenciler hücresel ve moleküler tıp alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları, bu alanda dönem boyunca gerçekleştirilecek seminerlere katılarak takip edeceklerdir. Her dönem program koordinatörlerine 6 seminerin özetini sunacaklardır.
Credits: 0

GSHS 501 / ARAŞTIRMA ETİĞİ/MEDİKAL VE BİYOETİK

Biyomedikal araştırmalarda etik ilkeler, biyogüvenlik, deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik, insan ve hasta hakları, klinik araştırmalarda etik, yayın etiği konularında uluslararası ve ulusal örnekler ve ilkeler sunulacaktır. Ders online CITI modülü üzerinden tamamlanacaktır
Credits: 3