Hemşirelikte doktora eğitimi bilimsel paradigmalar oluşturan, mesleğin bilimsel alt yapısını geliştirecek araştırma faaliyetlerini yürüten hemşirelerin yetiştirilmesini sağlayan, öğretim üyeliğine giden yolda önemli bir basamaktır. Hemşirelik Doktora Eğitimi ile eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim alanında eleştirel düşünebilen,  sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bilginin var olan sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlayan, bilgiyi yeniden tanımlayabilmek için karmaşık ve birbiriyle çelişebilen fikirleri analiz ve sentez edebilen,  araştırma ve geliştirme yöntemlerini birleştirerek uygulamaya dayalı araştırma yöntemlerinin gelişimine katkıda bulunabilen, sağlık sorunu olan bireyin bakımının yönetiminde hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen, uygun kanıtlar göstererek yeni paradigmaları uygulamaya aktarabilen, etik ikilemlere ve değer çatışmalarına duyarlı olan ve uygun çözümler üretebilen, dünya standartlarında hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı Türkçe olarak yürütülmektedir. Doktora Programı kapsamında, hemşireliğe ilişkin hem zorunlu hem de öğrencinin uzmanlaştığı alana yönelik ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlenebileceği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ve psikiyatri hemşireliği alanlarına ilişkin seçmeli dersler yer almaktadır. Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi minimum 26’dır.

Hemşirelik Yüksek Lisans Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Bağcivan

Hemşirelik Doktora Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Bağcivan